Future Moves with Girls (Gelecek Kızlarla Hareketlenecek)

Girls' Building Their Future with Sports (Genç kızlar geleceklerini sporla kuruyor) projesi Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği'nin, sporcu genç kızların özgüven gelişimlerini, gelecek inşasına yönelik becerilerini, spor kariyerine hazırlık sürecinde bir ağa dahil olmalarını desteklemek amaçlı geliştirilmiştir. Proje Nike tarafından desteklenmektedir.

Bu proje kapsamında, Ekim 2022- Haziran 2023 tarihleri arasında, Beyoğlu'nda bulunan Hope Alkazar'da atölyeler gerçekleştirilecektir. Atölyeler; özgüven geliştirme, kariyer inşası, ilham olmak gibi temalar etrafında geliştirilmiştir. Atölye programının katılımcı çocukların ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesi için Eylül ayında çocuklarla odak grup görüşmeleri ve anket çalışması yapıldı. Müfredat geliştirmek üzere çalışa ekip tarafından bir müfredat geliştirildi. 15 Ekim'de ailelerin ve kızların katılacağı açılış toplantısı ile proje detaylı biçimde tanıtıldı.

image

Destekçiler
image