Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Kurumumuzun en yetkili organı Genel Kuruldur. Genel kurul 2 yılda bir olağan toplantısını gerçekleştirir, olağanüstü genel kurullar mevzuata uygun şekilde yapılır. Genel kurulun seçtiği Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden, yine Genel Kurul tarafından seçilmiş Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu

Şinda Barış - Yönetim kurulu başkanı, genel koordinatör. Yıldız Koca - Yönetim kurulu başkan yardımcısı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk katılımı ve güvenliği sorumlusu, wendo antrenörü. Nazlı Durak - Yönetim kurulu genel sekreteri, genel koordinatör, dans antrenörü, toplumsal cinsiyet eşitliği sorumlusu. Dilek Üstünalan - Sayman, proje koordinatörü, kontak doğaçlama antrenörü. İlknur Hacısoftaoğlu - Yönetim kurulu üyesi, fikir geliştirici, danışman

Denetim Kurulu

Nil Delahaye - Kurucu üye, denetim kurulu başkanı, proje geliştirici ve uygulayıcı – Capoeira antrenörü. Eleni Nadin Diker - Kurucu üye, denetim kurulu üyesi, proje geliştirici. Ferhat Kılıç - Denetim kurulu üyesi -Danışman

Şinda Barış
Yönetim kurulu başkanı, genel koordinatör

İletişim: sinda.baris@bomovu.org

Psikoloji lisans eğitimiyle birlikte pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan Şinda, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden "Çok Eşli Evliliklerden Doğmuş Kişilerin Yakın İlişkilerindeki Bağlanma Stillerinin İncelenmesi" başlıklı uzmanlık teziyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca çeşitli projelerde gönüllü çalışmalar yürütmüştür. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde anneleriyle beraber kalan 3-6 yaş arası çocukların psikososyal gelişimine destek sağlamak amacıyla sürdürülen "Gökkuşağı Projesi"nde ve 9-17 yaş grubu kızların özgüven kazanmasına destek olmayı ve kendini ifade etme gibi hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlayan BoMoVu'nun "Ben de Böyleyim Projesi" nde atölye kolaylaştırıcısı olarak görev almıştır. Otizm tanısı almış çocuklar ile üniversiteli gönüllülerin arkadaş olup, çocukların sosyalleşmesini amaçlayan "Haydi Oyuna" sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almıştır. Çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. Halen gönüllüsü olduğu Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde oyun terapisti ve psikolog olarak görev almıştır. Şu anda İstanbul'un bir ilçe belediyesinde Klinik Psikolog olarak görev yapmakta ve aktif danışan görmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çeşitli seminerler vermektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, şiddete maruz bırakılan kadınlar ve çocuklar ile gönüllü çalışmaları devam etmektedir. BoMoVu'da yönetim kurulu başkanlığını ve yarı zamanlı ekip liderliğini yürütmektedir.

Yıldız Koca
Yönetim kurulu başkan yardımcısı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk katılımı ve güvenliği sorumlusu, wendo antrenörü

İletişim: yildiz.koca@bomovu.org

1976 Yunanistan doğumlu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden 1999 yılında mezun olduktan sonra 18 yıl Almanya'da kadına yönelik şiddet alanında çalıştı. Bu süre içinde 9 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi ve Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından Almanya genelinde yürütülen "Aile İçi Şiddete Son!" kampanyasında görev aldı, spor aracılığıyla bağımlılık ve şiddetin önlenmesi konusunda proje yöneticiliği yaptı. Marburg ve Wetzlar şehirlerinde 2007-2017 yılları arasında cinsel şiddetle mücadele merkezinde ve kadın sığınma evinde danışman ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında, Kassel'deki Psikotravmatoloji Merkezi'nden Psikotravmatoloji Uzman Danışmanlık eğitimi aldı. 2009-2011 yılları arasında Giessen'de Unvergesslich Weiblich Derneği'nde Wendo (feminist öz savunma) eğitmenliği eğitimi gördü. Kız çocuklarına ve kadınlara öz savunma kursları veriyor.

Nazlı Durak
Yönetim kurulu genel sekreteri, genel koordinatör, dans antrenörü, toplumsal cinsiyet eşitliği sorumlusu

İletişim: nazli.durak@bomovu.org

BoMoVu ile Nil vasıtasıyla 2016 yılında tanışan Nazlı, "Hareketin Özgür" projesinde Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Ad.dar Center'da çocuklar için hip-hop atölyesi gerçekleştirdi. 2019 yılında, GurlsTalk platformu bünyesinde, kazandığımız Made To Play fonu ve Women Win desteği ile yazdıkları proje "Ben de Böyleyim" projesinde koordinatör ve hip-hop dans antrenörü olarak çalıştı. Projeyi ilk döneminde Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'ndaki; 2022'de Sulukule Gönüllüleri Derneği'ndeki 12-18 yaş aralığındaki ergenlik çağındaki kız çocuklarıyla gerçekleştirdi. Nazlı, lisans eğitimini MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalında tamamladı. Dans ve sanatsal üretimlerinin merakı feminist pedagoji, kapsayıcı ve güvenli hareket alanları, hafıza: mekân hafızası ve ekoloji, "joy" gibi konu başlıkları etrafında şekilleniyor. Tırmanış sporu, juggling yapıyor, yüzmeyi ve bisikletle uzun yol yapmayı çok seviyor. 2023'ten itibaren Şînda ile beraber BoMoVu'nun genel koordinatörlüğü paylaşıyor. Kalan zamanında dansını geliştirmek ve paylaşmak için uğraşıyor.

İlknur Hacısoftaoğlu
Yönetim kurulu üyesi, fikir geliştirici, danışman

İletişim: ilknur.hacisoftaoglu@bomovu.org

İlknur Hacısoftaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi spor sosyolojisi programında tamamlamıştır. Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları kitabının editörlerindendir. Toplumsal cinsiyet ve spor alanında yayınları bulunan Hacısoftaoğlu, sporda kadın, erkeklik ve taraftarlık alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dilek Üstünalan
Sayman, proje koordinatörü, kontak doğaçlama antrenörü

İletişim: dilek.ustunalan@bomovu.org

BoMoVu'da proje koordinatörü olarak çalışan Dilek Üstünalan, bilgisayar mühendisliği, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında eğitim aldı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasına devam ediyor. Uzun yıllardır birçok farklı dans türüyle ilgileniyor. 2013'ten bu yana bir çağdaş dans formu olan Kontak Doğaçlama üzerine yoğunlaştı. Kontak Doğaçlama ders ve etkinliklerinin organize edilmesi için çalışıyor; dans araştırma laboratuvarları, atölyeler ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor.

2019-2020 yıllarında BoMoVu'nun Eleştirel Beden Programı'nda, BoMoVu mekanında herkese açık Kontak Doğaçlama paylaşımları ve 2017-2018 yıllarında Hareketin Özgür Projesi'nde gönüllü olarak, İstanbul'da yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla, Ad.dar Toplum Merkezi'nde haftalık olarak Kontak Doğaçlama atölyeleri yaptı. Çocuklarla, çocuklarla çalışan kişilerle, öğretmenlerle, mültecilerle ve göç alanında çalışan kişilerle, dans atölyelerinin yanı sıra, hareket ve oyun temelli; güvenli ve katılımcı alanlar kurma konulu birçok atölye yaptı.

Hareketin Özgür, Dijital Beden Perküsyonu, Hareket Okulda ve Genç Kızlar Geleceklerini Sporla Kuruyor projelerinin koordinasyonunda yer aldı. BoMoVu'nun yayınlarından olan Sosyal Değişim için Spor: Beden Hareketi Programı Geliştirme Rehberi'nin editörü, Aktif Okul Öğretmen Kılavuzunun etkinlik yazarlarındandır.

Nil Delahaye
Kurucu üye, denetim kurulu başkanı, proje geliştirici ve uygulayıcı – Capoeira antrenörü

İletişim: nil.delahaye@bomovu.org

Nil bir kaç yıldır İstanbul'da capoeira yapıyor. Göç alanında çalışıp çeşitli alanlarda gönüllülük yaptıktan sonra, kendine, capoeira tutkusuyla hassas gruplarla çalışma hakkında edindiği becerilerini birleştirmeyi amaç edindi. Yerinden edilmiş çocuklar ve daha sonra kadınların spesifik ihtiyaçlarını odak merkezine alan programlar geliştirmeye başladı. 2015'te tam da bu alanda çalışan koca bir aktivist ve sosyal çalışmacı dünyasının varlığını keşfetti. Bu sayede fikrini Türkiye'ye taşımak için ilham aldı. Nil INALCO'da Türkoloji ve Hausa lisansları aldı, Rouen Üniversitesi'nde dil didaktiği lisansüstü, ve Bilgi üniversitesinde kültür yönetimi masterı yaptı. BoMoVu'nun kurucusu, proje yazarı ve ağ geliştiricisi olarak çalışıyor.

Eleni Nadin Diker
Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İletişim: eleninadin.diker@bomovu.org

Eleni 2012 yılından beri hem sahada hem de akademik alanda göç ve iltica konuları üzerine çalışıyor. 2012 yılında İstanbul'da Uluslararası Göç Örgütü'ne girdi ve 2016'ya kadar mültecilerle, kağıtsız göçmenlerle, insan ticareti mağdurları ve refakatsiz göçmen çocuklarla çalıştı. İnsan ticareti konusunda yapmış olduğu bir araştırma sırasında mağduriyetin boyutlarının ne kadar farklılaşabildiğini, fakat destek mekanizmalarının ne kadar tek tip ve yetersiz olduğunu gördü. Spor geçmişi olmasa da sporun ve beden hareketinin gücünü kısa zamanda Nil'le ve Gözde'yle keşfetti, onlardan ilham alarak bu işe dahil oldu. Eleni, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Maastricht Üniversitesi Kamu politikaları ve İnsani Kalkınma bölümünde yapıp, aynı sene içinde Göç Çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Şu anda MiReKoç'ta göç araştırmacısı olarak çalışmakta olan Eleni, BoMoVu ekibinde proje geliştirici, danışman ve ağ geliştiricisi olarak yer alıyor.

Ferhat Kılıç
Danışman

İletişim: ferhat.kilic@bomovu.org