Hareketin Özgür

Hareketin Özgür, BoMoVu derneğinin İstanbul'da yaşayan mültecilere ve yerinden edilmiş diğer kişilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, çeşitli sebeplerle yerinden edilmiş çocuklara ve yetişkinlere İstanbul'daki toplum merkezlerinden aldıkları psiko-sosyal desteğine eşlik edecek bedensel aktivite programı sunuluyor. Ayrıca, yerinden edilmiş kişilerle çalışan başka toplum merkezlerinin yaratıcı ve fiziksel aktiviteleri çalışmalarına, kapsayıcı bir şekilde dahil etmeleri için bir kılavuz geliştiriliyor.

Vücut bütünlüğü hakkı anayasal bir haktır. İnsan bedeninin dokunulmazlığını koruyan haktır. Vücut bütünlüğü hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan bir prensiptir. Bu çerçevede, BoMoVu'nun misyonu olarak insanın anayasal vücut bütünlüğü hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla spor ve beden hareketi kullanılır. Çatışma bölgesinden göç bağlamında, hareket hakkı hem uluslararası politikalar hem de çatışmaların yaşattığı fiziksel şiddet bakımından ciddi ölçüde tehlike altına atılan bir beden hakkıdır. Türkiye'de mülteciler ve diğer uluslararası ya da iç göçmenler, şiddet içeren zorlu toplumsal koşullarda, toplumun madunları olarak doğmakta ve yaşamaktadırlar. Bu proje, yerinden edilmiş kişilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleştirilen ilk aşamasında, İstanbul'da mülteciler ve diğer yerinden edilmiş kişilerle çalışan üç toplum merkezi – Ad.dar, Yusra ve Tarlabaşı – ile ilişki kurduk; 90 yararlanıcı ile 7 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Şubat 2017 – Mayıs 2018 arasında gerçekleştirilen ikinci aşamada, bu üç toplum merkezindeki faaliyetler çeşitlendirildi; 169 yararlanıcı ile 12 farklı faaliyet gerçekleştirildi.

Projenin Aralık 2019 – Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek üçüncü aşaması ise, İstanbul'un Anadolu yakasındaki 2 farklı toplum merkezinde – Başak Kültür ve Sanat Vakfı ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – kadınlara ve çocuklara yönelik, 6 ay boyunca haftada bir kez yapılacak 6 farklı etkinlikten oluşuyor. TÇYÖV'de yapılması planlanan 2 faaliyet; Eylül-Aralık 2019 arasında saha çalışması yapılmış projemiz "Ben de Böyleyim"in devamı olarak vakıftaki kız çocuklarıyla gerçekleştirilecek. Projenin üçüncü aşamasında ayrıca, çocukları spor ve sanatla tanıştırmayı gündemine alan toplum merkezleri için bir etkinlik kılavuzu da geliştirilecek.

Bu projenin ilk iki aşaması Ankara'daki İsviçre Büyükelçiliği tarafından, üçüncü aşaması ise Women Win tarafından desteklenmiştir.