Barışa Oyna

Barışa Oyna programının öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirmektir. Bunu yaparken, kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarını araç edindik. Sporun bünyesinde barındırdığı hoşgörü, kapsayıcılık, eşit haklar, erdem, haz, mutluluk, sevgi ve saygı gibi değerleri oyunlar aracılığıyla ön plana taşıyarak, çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide sosyal kapsayıcılığı temel alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukların özellikle sınır bölgelerinde yaşamaktan kaynaklı öteki olarak algıladıkları kimlikler hakkında konuşabilmelerine, önyargıları tanımalarına ve sorgulamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

* Barışa Oyna programı, 2015 yılının Aralık ayında Anne Frank House'un "Önyargı, ayrımcılık ve eşit haklar hakkında eğitmenlik" semineri ve BoMoVu ekibi üyelerinin spor ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürme çalışmalarından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Türkiye'de pek çok şehirde yaygınlaştırma atölyeleri ile genişleyen bir ekip tarafından araştırma ve uygulama sahası bulmuştur.

Kaynaklar
Görseller

image

Destekçiler
image
image
image
image