Ben de Böyleyim

"Regl olduğumda derse katılmak istemeyebilirim. Erkekler yokken daha rahat söyleyebiliyorum, çekinmiyorum." (14 yaş)

"Hep erkekler futbol oynuyor. Bence kadınlar da futbol oynayabilir." (11 yaş)

Ben de Böyleyim projesi, eril sistem tarafından özgüvenleri kırılan, ifade becerileri kontrol ve baskı altında olan, bedenleri üzerinde yargılar oluşturulan ergenlik çağındaki kız çocuklar ve genç kadın antrenörler için özgüven inşa edebilecekleri, ifade becerilerini geliştirebilecekleri; rol model olurken liderlik becerilerini keşfedebilecekleri güvenli bir alanı destekler.

Araç olarak hip hop dansını, futbolu ve oyunu kullanır. Her kız çocuğu ergenlik dönemini çok farklı yaşar. Bu da her birinin ortaya getireceği farklılıkların zenginliğine değinmek için bir fırsat olabilir. Kendi deneyimleri ile bağlantı kurarak duygularını ifade edebilecekleri, bazen sorunlardan uzaklaşıp kendi özel alanlarını kurabilecekleri, farklı ve hassas durumlarından söz edebilecekleri, eril bakışa maruz kalmadan bedenini hareket ettirebilecekleri, birbirinden güç alabilecekleri, deneyimlerine güvenmeleri için güven, dostluk, kabul görme duygularını duyumsayabilecekleri bir alan kurmak "Ben de Böyleyim" programının yapısını oluşturur.

Dansın bireye verdiği özgürlük, rahatlama ve teknik becerilerin kazanılması için hip-hop kültüründen beslenir. Bu kültür, Bronx mahallesinde yaşayan siyahların sistemik şiddetten kaçıp eğlenmek ve "şiddetsiz alan" yaratmak üzere bir araya gelme ritüelidir. Türkiye'nin kültürel kodlarına uzak gibi görünse de "güç" kavramını ters yüz etme, güvenli alan kurma dürtüsüyle ergenlik çağının getirdiği belirsizlik, değişim gibi duygularla baş etmek için çok etkili bir araçtır. Ayrıca genellikle "erkeklerin" alanı olan bu kültürde kız çocukların ve genç kadınların sesini yükseltmek için rol model liderliği (servant leadership) stilinden yararlanır.

Futbol da ise var olan "erkek oyunu" algısını yıkmak ve oyunun cinsiyetlendirilmesine karşı kız çocuklarının her zaman birbirleri ile dayanışarak oynayabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Top ve topun hareketi, her kız çocuk için özgüven kazanımını kolaylaştırma, paslaşma oyunlarıyla yardımlaşma duygusunu bedenselleştirebilecekleri bir alan için araç olur. İletişim becerisini, grup halinde hareket edebilmeyi geliştirebilme ve bire bir mücadelelerinde yaratıcı olabilme kabiliyetlerinin gelişimine katkı sunar. Bunun yanı sıra sahada cinsiyete duyarlı bir dil oluşturulur. Futbol ile kazandıkları becerileri hayatlarına nasıl aktarabilecekleriyle ilgili derslerin sonunda kolektif geri bildirime yer verilir.

2022, Women Win kurumsal destek bütçesi ile yeni dönemine başlayan Ben de Böyleyim projesinin bu yılki partneri Sulukule Gönüllüleri Derneğine giden 13-18 yaş aralığındaki ergenlik çağındaki kız çocukları oldu.

Mart-Haziran arasında her Perşembe SGD'nin mekânında antrenör Nazlı Durak ve gönüllüleri Gizem Çiftçi ve N. Deniz Mercan eşliğinde hip-hop dans aktiviteleri yürütüldü.

GOAL@HOME kitapçığının Kürtçe ve Arapça versiyonlarının çevirileri tamamlanıp web sitesinden ulaşılabilir hale getirildi.

Kasım ayında, GOAL@HOME aktivite kitapçığının çalışması HOoDie (hedef, oyun, dans) projenin eski partneri Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV) ve Sulukule Gönüllüleri Derneği'ndeki kız çocuklarıyla yürütüldü.

Bu çalışmada kitapçıkta yer alan konuları oyun ve dans ile birlikte işleyerek kız çocuklar için üzerine sohbet etme, sorgulama alanı oluşturuldu. Bu çalışma, ergenlik çağındaki genç kız çocukların değişen fiziksel görünüşleri ve duygusal dünyaları üzerine güvenli bir alanda doğru bilgiye erişmesi için uzmanlar tarafından geliştirilip, uygulandı.

2020-2021, Women Win desteği ile BoMoVu'nun Hareketin Özgür programı çerçevesinde, pandemi sürecinde kız çocuklarının evde yapabilecekleri dans hareketlerinin gösterilmesi ile dijital ortamda projeye devam edildi. Futuremakers by Standard Chartered'ın bir parçası olan Goal programının uzantısı "GOAL@HOME Activity Booklet" Goal@Home Aktivite Kitapçığı adıyla Türkçe'ye çevrildi. 20 kız çocuğuna dağıtıldı. Zoom üzerinden hem kız çocuklarına hem de kurumlara yönelik online etkinlikler düzenlendi.

2019, Women Win ve Nike, süper model Adwoa Aboah'ın girişimi Gurls Talk ile birlikte Mayıs 2019'da kızları ve genç kadınları sporda var etmeye yönelik Made to Play Fonu'nu başlattı. Başvurumuz olumlu sonuçlandıktan sonraki süreçte, Women Win tarafından verilen webinar eğitimlerinde kız çocuklarına rehberlik edecek Nazlı Durak genç kadın lider becerilerini geliştirebildi ve bunlara uygun olarak kız çocukları için genç futbol antrenörü Nilay Ateşoğlu ile birlikte spor programı geliştirdi. Webinar eğitimlerinin son basamağı olan Liderlik Geliştirme Programında yer almak üzere Nazlı, Dünyanın farklı yerlerinden Made To Play kazananları ile Fransa'da buluştu. Adwoa Aboah, Nadia Nadim, Rocky Hehakaija ile tanışıp, çeşitli kapsayıcı oyunlar oynayıp, Liderlik Geliştirme Programında Hizmetkar Liderlik hakkında bilgi edindi. Liderlik potansiyelinin her kız çocuğunda zaten var olduğunu savunan Women Win, bu kısa programda Nazlı'nın feminist ufkunu açarken ona özgüven ve cesaret kazandırdı. Proje geliştirme aşamasında ekip, anatomi, kız çocuklarıyla spor çalışmalarında güvenlik, sporda cinsiyete dayalı şiddet ve kız çocuklarının hakları son olarak müfredat geliştirmek üzere iç eğitimler yaparak sahaya hazırlandı.

Projenin ilk partneri Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'ndaki 9-14 yaş arasındaki ergenlik çağındaki kız çocukları; Nazlı Durak ve gönüllüsü Şinda Barış tarafından yürütülen hip-hop dans aktivitesine; Nilay Ateşoğlu ve gönüllüsü Lorin Bayırkan tarafından yürütülen futbol antrenmanlarına haftalık katılım sağlayarak 4 ay geçirdi.

Müfredatında, hip-hop temel hareketleri, free style, rap şarkı yazma ve çeşitli oyunlarla desteklenmiş iletişim teması yer aldı. Futbol müfredatında ise her oyunda topla birlikte hareket edilmesi amaçlanarak her çocuğun dahil olabileceği seviyede eğlenerek öğrenmeleri teşvik edildi. TÇYÖV'ye gelen çocuklar ve gençler, vakıf tarafından özgürlüğünden yoksun, risk altında yaşayan ve adalet sistemiyle tanışmış çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Aile yaşamlarında zor deneyimler yaşayan ergenlik çağındaki kızlar için diğer zorlayıcı unsur anadillerini konuşmakta özgür olamamaktır. Zorunlu göç ve büyük şehre uyumlanmak gibi deneyimlerle başa çıkmak zorunda kalmışlardır. Rap müzik yazma yöntemi, kendilerini rahat ettikleri dilde ifade edebilmeleri için önemlidir. Kürtçe rap şarkılarına dans etmek, bir ağızdan şarkıya eşlik etmek, ders öncesi ya da sonrası ısınmak için halay çekmek hepsi kültürel olarak güven inşasının yalnızca birer örneğidir.

Ağustos ayında pilot atölyeleri sahasında ( Başak Sanat Vakfı ve Sultanbeyli'de) toplamda 2 farklı faaliyet yürütüldü, 29 kız çocuğuna ulaşıldı.

Eylül ve Aralık ayları arasında (TÇYÖV'de) 14 kez hip hop dans aktivitesi düzenlendi ve toplamda 185 kız çocuğu katılım gösterdi; 12 kez de futbol aktivitesi düzenlenerek ve toplamda 95 kız çocuğu katılım gösterdi.

Görseller

image

  • Her zaman sahaya veya sokağa çıkıp arkadaşlarımızla spor yapamayabiliriz. Bir araya gelemediğimiz ...
Destekçiler
image
imgae
image