Hareket İlkeleri

  • Katılımcı hareket: BoMoVu, kar gütmeyen amaçlarla sosyal alanda yararlı olmak isteyen sporcuların ve gösteri sanatçılarının katılımı için yaratılmış bir ağdır. Bu sebeple, katılım ve inisyatif alma teşvik edilir. BoMoVu, bu insanların kendi sporlarını veya sanatlarını kullanarak sosyal programlar geliştirmeleri ve onları hedef kitleyle buluşturmalarını sağlamak için vardır. Toplumda oynamak istedikleri rol hakkında insanların hür iradesi teşvik edilirken, BoMoVu'yu bir araç olarak kullanmalarını istiyoruz.
  • Yardımsız yardım olmaz: BoMoVu'nun amacı "hassas gruplara" ulaşmaktır. Ancak, BoMoVu aracılığıyla götürülen "insani yardım" adına verilen hizmetin mağdur edici olmasından kaçınılmalıdır. Refah, bir insanda yerleştirilen elle tutulur bir değer değildir. Yararlanıcıdan kaynaklanan bir süreçtir; çalışan konumundaki kimse sadece, her insanın kendi içinde bulunan mutluluk ve zevk alma potensyelini keşfetmesi sürecinde tetikleyici bir güçtür. Aynı şekilde, çok tatmin edici bir iş olmakla birlikte, çalışan sadece kendisinin paylaşabildiği bir tutkuyu ve beceriyi simgeleştirirken karşılığını takdirlerle alır. Bu sebeple iki taraf ta birbirine yardım etmiş olur.
  • Bilgi paylaşımı: BoMoVu üyeleri, ağında barındırdığı tüm bilgilerden beslenmeleri konusunda teşvik edilir. Birbirine ihtiyacı olan kişiler arasında köprüler kurulmaya ve aktif katılımcılardan oluşan bir havuz yaratılmaya çalışılır ve bu havuza katılmak isteyen kişiler, gruplar, ve oluşumlar bilgilerini ve becerilerini sunarak başkalarınınkinden de beslenirler.
  • İletişim ve saygı: İnsanlar çalışmak için bir araya geldikçe, her türlü gerilim ve çatışma saygı çerçevesi içersinde ve yaş, cinsiyet, yönelim, ırk, din, veya siyasi görüş gözetmeden mutlak eşit konumlardan konuşulmalıdır. Sağlıklı çalışma ilişkileri kurabilmek adına iktidar, hiyerarşi ve farklı muameleye izin verilmemelidir.. BoMoVu'nun bir veya birkaç üyesi başkasının söyleminden veya davranışlarından dolayı kendine hakaret edilmiş veya baskı altında hissediyorsa, bu konu grup içersinde mutlaka dile getirilmelidir.
  • Takdir: Her iş bir çabadır ve karşılık olarak takdir ve teşekkür almalıdır. BoMoVu ile çalışırken, birşeylerin inşaasına katkıda bulunmuş herkese teşekkür edilmesi ve minnet duyulması gerektiğine inanıyoruz; bu başarı bir ekibin, ve dahası bir fikrin başarısı haline gelmelidir.
  • Otonomi: Sosyal iş alanı bir çok yönüyle politize olabiliyor. BoMoVu olarak bağımsızlığımızı siyasi ajandalar ve görüşlerden korumak istiyoruz. Bununla birlikte, faydalanıcılarımızın siyasi veya kültürel geçmişi hizmet verme kararımız konusunda kriter teşkil edemez. BoMoVu siyasi değerler taşımaz ve BoMoVu sayesinde yapılan işler siyasi içerikli olmamalı. Siyasi baskılara bakmaksızın hedef kitlelerimizin menfaati konusunda şeffaf ve dürüst kalmayı prensip ediniyoruz.