Eleştirel Beden

BoMoVu olarak spora erişimi kısıtlanmış olan grupların bedensel hareket aktivitelerine erişimleri, bedensel pratiklerin içinde yer bulan ayrımcılıklar; ve bedenin cinsiyet, etnik köken, milliyet, yaş, sınıf ve sağlamlık hiyerarşisinden güç alıp, ayrımcı yaklaşımlarla hareketini kontrol eden veya kısıtlayan pratiklerin karşısında daha eşitlikçi bir yaklaşımı geliştirmek istiyoruz. Bu hedeften hareketle, bedeni ve hareketi daha eşit ve özgür ilişkileri destekleyecek şekilde yeniden üretmek üzere, dans-spor-hareket atölyeleri içinde hareket araştırmaları yapıyor; bu araştırmaları çeşitli disiplinlerarası ve uluslararası gruplarla paylaşıyor; akademik araştırmalarla destekliyor ve sonuçlarını sözlü, yazılı veya görsel sunu materyali haline getiriyoruz.

Sporların inşa ve icra edildiği düzenleri sorgulamak, bedensel pratiklerin yeniden üretildiği iktidar ilişkileri ve dengesizliklerini eleştirel bir bakış açısıyla yeniden ele almak için, Eleştirel Beden programı çerçevesinde hareket hakkını savunuyoruz. Bedensel faaliyet alanındaki normatif yaklaşımları ve ayrımcı tutumları sorgulayan Eleştirel Beden Programı çerçevesinde Kadıköy’de bulunan derneğimizde hareket odaklı atölyeler ve akademisyen, sporcu, sanatçı ve aktivistlerin yer aldığı gönüllü ağımız aracılığıyla söyleşiler düzenliyoruz. Eleştirel Beden kapsamında BoMoVu mekanında gerçekleştirdiğimiz fiziksel aktivitelerimizi herkese açık ve ücretsiz olarak icra ediyoruz. Bununla; kadınlar, LGBTİ+ bireyler, etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılanlar ve göçmenler başta olmak üzere birçok bireyin kendi gücünü keşfetmesi, özsaygısını güçlendirmesi ve dayanışması için uygun ortamı sağlıyoruz.

İlgili Linkler

image

Destekçiler
image