Barışa Oyna programı, 2015 yılının Aralık ayında Anne Frank House’un “Önyargı, ayrımcılık ve eşit haklar hakkında eğitmenlik” adlı seminerinden ve BoMoVu ekibi üyelerinin spor ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürme yolunda yaptıkları bireysel çalışma deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu programın öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirmektir. Bunu yaparken, kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarını kendimize araç edindik. Sporun bünyesinde barındırdığı hoşgörü, kapsayıcılık, eşit haklar, erdem, haz, mutluluk, sevgi ve saygı gibi değerleri oyunlar aracılığıyla ön plana taşıyarak, çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide sosyal kapsayıcılığı temel alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunarak bu bölgede yaşamaktan kaynaklı öteki olarak algıladıkları bütün kimlikler hakkında edindikleri önyargıları tanımaları ve sorgulamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Rize’de Barışa Oyna Kitapçığı
Trakya Sınırlarında Barışa Oyna
Trakya Sınırlarında Barışa Oyna Yunanca
Trakya Sınırlarında Barışa Oyna İngilizce
Barışa Oyna Kuzey Kafkasya Sınırlarında
Artvin’de Barışa Oyna
Mardin’de Barışa Oyna Kitapçığı
Barışa Oyna Yaygınlaştırma Eğitimi Kitapçığı