Future Moves with Girls Projemiz için Etki Değerlendirme Uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı arıyoruz!

Ağustos, 2023

Sporcu genç kızların özgüven gelişimlerini, gelecek inşasına yönelik becerilerini, spor kariyerine hazırlık sürecinde bir ağa dahil olmalarını desteklemenin yanı sıra, daha güvenli spor alanlarının kurulmasını ve yaygınlaşmasını amaçlayan Future Moves with Girls (Gelecek Kızlarla Hareketlenecek) Projesi’nin yeni dönemi için izleme değerlendirme uzmanı arıyoruz! 

Ekibe dahil olacak etki değerlendirme uzmanı, İstanbul’da yarı zamanlı (haftada 20 saat) çalışacaktır. 

İzleme değerlendirme çalışması Eylül 2023 tarihinde başlayıp 11 ay sürecektir. 

BoMoVu ne yapar?

BoMoVu, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, bu alanlardaki ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve sanatçılardan oluşturduğumuz ağ sayesinde, çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli güçsüzleştirilmiş gruplar ile bir araya geliyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Pozisyonun gerektirdiği sorumluluklar:

 • Proje koordinatörleri ile birlikte çalışarak izleme süreçlerini planlamak ve uygulamak
 • Projenin izleme değerlendirme çalışmasını tasarlamak ve projenin zaman çizelgesine göre yürütmek
 • Proje katılımcılarının ihtiyaçlarını belirlemek için görüşmeler düzenlemek
 • Projenin doğrudan ve dolaylı etkilerini izlemek ve faaliyetlere dair iyileştirme gerektiren alanları tespit etmek
 • Proje süresince anket, odak çalışması gibi geleneksel ve yenilikçi araçlar kullanarak etkiyi izlemek
 • Proje kapsamında sporcu genç kızlara yönelik geliştirilmiş müfredat kapsamında düzenlenen atölye ve kültür-sanat / spor etkinliklerini yerinde gözlemlemek ve etkisini ölçmek
 • Proje uygulamasını güçlendirmek için bulguları, içgörüleri ve önerileri detaylandıran kapsamlı etki değerlendirme raporu hazırlamak
 • Projenin ara rapor ve final raporu için ilgili bölümleri hazırlamak
 • Derneğin haftalık toplantılarına katılmak ve ortaklaşa yürütülen işlerde, çalışma süresi dahilinde sorumluluk almak

Aranan özellikler:

 • Derneğin değerlerine ve politika belgelerindeki ilkelere uygun, ayrımcılık karşıtı bir dil ve tutuma sahip olmak
 • Spor, hareket ve sosyal bilimler alanlarının birinde ya da birden fazlasında ilgi/bilgi sahibi olmak
 • Etki değerlendirme alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak
 • Farklı izleme, değerlendirme ve veri analizi metodolojilerine dair bilgili ve deneyimli olmak
 • İngilizcede yazılı ve sözlü olarak rahat iletişim kurabilmek
 • Microsoft Office ve Google Office araçlarına hakim olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • Profesyonel / amatör spor alanında veya sporcularla / antrenörlerle birlikte çalışma deneyimine sahip olmak (öncelenecektir)
 • Sivil toplumda veya özel/ kamu kurumlarında, hak temelli sosyal projeler yürütme konusunda deneyim sahibi olmak (öncelenecektir)
Son başvuru: 28 Ağustos 2023

Özgeçmiş ve neden BoMoVu’da/ bu projede çalışmak istediğinizi anlatan niyet mektuplarınızı başvuru formuna yükleyebilirsiniz. Değerlendirme süreci sonunda adaylar e-posta ile bilgilendirilecektir. Görüşmeye davet edilecek kişiler ile koşullar gözetilerek yüz yüze ya da çevrimiçi ortamda bir araya gelinecektir.

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin BoMoVu ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.