Future Moves with Girls Projemiz için proje koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz!

Temmuz, 2023

Sporcu genç kızların özgüven gelişimlerini, gelecek inşasına yönelik becerilerini, spor kariyerine hazırlık sürecinde bir ağa dahil olmalarını desteklemenin yanı sıra, daha güvenli spor alanlarının kurulmasını ve yaygınlaşmasını amaçlayan Future Moves with Girls (Gelecek Kızlarla Hareketlenecek) Projesi’nin yeni dönemi için proje koordinatörleri arıyoruz! 

Ekibe dahil olacak 2 proje koordinatörü, İstanbul’da yarı zamanlı (haftada 20 saat) çalışacaktır. Proje, 1 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 ay sürecektir. 

BoMoVu ne yapar?

BoMoVu, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, bu alanlardaki ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve sanatçılardan oluşturduğumuz ağ sayesinde, çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli güçsüzleştirilmiş gruplar ile bir araya geliyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Pozisyonun gerektirdiği sorumluluklar:

 • Projedeki tüm süreçleri zaman çizelgesine uygun yürüyecek biçimde koordine etmek
 • Paydaş kurumlar (spor kulübü, proje fonlayıcısı kurum ve işbirliği yapılan diğer kurumlar) arasındaki iletişimi yürütmek
 • Proje katılımcısı olan sporcu genç kızlar, antrenörler, yöneticiler ve uzmanlar, ebeveynler ve bir önceki proje döneminin katılımcıları ile iletişimi yürütmek
 • Projeye dahil olacak danışmanlar ve atölye yürütücülerini koordine etmek ve aralarındaki iletişimi yürütmek
 • Proje kapsamında sporcu genç kızlara yönelik geliştirilmiş müfredat kapsamında, atölyelerin ve kültür-sanat / spor etkinliklerinin organizasyonunu yapmak
 • Proje kapsamında çocuk koruma alanında yapılacak webinar ve atölyelerin organizasyonunu yapmak
 • Projenin izleme - değerlendirme uzmanı ile birlikte çalışarak izleme süreçlerinin planlama ve uygulanmasına destek vermek
 • Projenin ara rapor ve final raporlarını (mali rapor, proje faaliyetlerini ve çıktılarını içeren yazılı rapor, yaygınlaştırmak üzere raporun powerpoint sunumu) hazırlamak
 • Derneğin haftalık toplantılarına katılmak ve ortaklaşa yürütülen işlerde, çalışma süresi dahilinde sorumluluk almak
 • Projenin devamlılığını sağlamak için fikir üretimi, proje yazımı ve kaynak geliştirme çalışmalarında sorumluluk almak

Aranan özellikler:

 • Derneğin değerlerine ve politika belgelerindeki ilkelere uygun, ayrımcılık karşıtı bir dil ve tutuma sahip olmak
 • Spor, hareket ve sosyal bilimler alanlarının birinde ya da birden fazlasında ilgi/bilgi sahibi olmak
 • Profesyonel / amatör spor alanında veya sporcularla / antrenörlerle birlikte çalışma deneyimine sahip olmak (öncelenecektir)
 • Sivil toplumda veya özel/ kamu kurumlarında, hak temelli sosyal projeler yürütme konusunda deneyim sahibi olmak (öncelenecektir)
 • İngilizcede yazılı ve sözlü olarak rahat iletişim kurabilmek
 • Proje raporu yazmak konusunda deneyim sahibi olmak
 • Sosyal medya araçlarına hakim olmak
 • Microsoft Office ve Google Office araçlarına hakim olmak
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
Son başvuru: 15 Temmuz 2023

Özgeçmiş ve neden BoMoVu’da/ bu projede çalışmak istediğinizi anlatan niyet mektuplarınızı başvuru formuna yükleyebilirsiniz. Not: Yükleme yapmakta sorun yaşadıysanız iletisim@bomovu.org adresine, konu kısmına “Future Moves with Girls- Proje Koordinatörü” yazarak gönderebilirsiniz. Değerlendirme süreci sonunda adaylar e-posta ile bilgilendirilecektir.
Görüşmeye davet edilecek kişiler ile koşullar gözetilerek yüz yüze ya da çevrimiçi ortamda bir araya gelinecektir.

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin BoMoVu ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.