Kontak Doğaçlama

1970'lerin başında Amerika'da çağdaş dans içinde bir karşı-kültür olarak doğmuş olan Kontak

Doğaçlama, döneminin gençlik hareketlerinin ve feminist hareketin demokrasi talebini beden – hareket – sanat alanına taşıdı. Dansın yaratım – üretim – eğitim süreçlerinde hakim olan hiyerarşik yapılanmayı ve dans içinde yeniden üretilen toplumsal ayrımları sorgulayarak; daha eşitlikçi ve özgürleştirici hareket araştırmalarına yöneldi. Sanatsal ürünün tüketim nesnesi haline gelmesine karşılık, sürece değer veren; anlık karşılaşmalara, kendiliğindenliğe, kolektife yer açan bir sanat anlayışını benimsedi.

Bu doğaçlama dans formu, fiziksel temasta olan iki beden arasındaki iletişime ve onların hareketlerini yöneten yer çekimi, momentum, eylemsizlik gibi fiziksel yasalarla ilişkilerine dayanır. Doğaçlama yapılan bu dansta spor, estetik, hareket ve oyun felsefeleri bir arada işler. Dans, daha çok hareket eden bir bilmece gibidir. Kimsenin ne olacağını önceden bilemediği, her şeyin anda geliştiği bu dans, fiziksel bir sohbet niteliği taşır. Yuvarlanma, düşme, baş aşağı olma, belli bir kontak noktasını takip etme, partnere ağırlık verme ve partnerin ağırlığını destekleme gibi bedensel pratikleri içerir.

Kontak Doğaçlama, bedensel iletişim becerileri geliştirir, ortak bir dans yaratmak için işbirliği yapmayı öğretir. Bedeni ve zihni anda olmaya, gevşemeye ve kendini tüm duyumsamalara açmaya davet eder, yaratıcılığı geliştirir. Ben'le öteki arasındaki alanı yargılardan özgür bir oyun alanı olarak tanımlar; çoğul olasılıkları ve yeni refleksleri araştırmayı teşvik eder; kendiliğindenliğe, bilinmezliğe, öngörülemezliğe alan açar. Kişinin, bedeniyle bir bütün olarak kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkilere dair farkındalık geliştirmesine yardımcı olur.

Eleştirel Beden programımız çerçevesinde yürüttüğümüz bu haftalık paylaşımlarda; Kontak Doğaçlama'nın temel prensiplerini eşli ve grup oyunları ile pratik edecek; herhangi bir mükemmel forma ulaşma, güzel görünme ya da başarma kaygısı olmaksızın kendimizi hareket içinde keşfedeceğiz. Bedensel pratiğimiz içinde dans – hareket alanında yeniden üretilen cinsiyet rollerini, etnik/ırksal ayrımları, bedensel farklılıklara dayalı her türlü ayrımı, eğitsel/deneyimsel hiyerarşiyi araştıracağız. Bu paylaşımlar etrafında, Kontak Doğaçlama içinden bu ayrımcılık biçimlerine gelen eleştiriyi tartışacak ve geliştirmek üzere çalışacağız.

Paylaşımlar, kendi bedenini ve başka bedenlerle kurduğu ilişkileri keşfetmek isteyen herkese açık ve ücretsizdir. Yaş, cinsiyet, sağlamlık-sakatlık ayrımı yapmaksızın, hareket tecrübesi olan ya da olmayan her beden, bu pratik içinde kendi hareketini özgürce keşfedebilir.

image