Sanatçı Beden ve Yaşayan Beden - Dilek Üstünalan

BoMoVu Beden, Spor ve Tahakküm söyleşilerimizin bu kısmında bedenle, çağdaş performans sanatları vasıtasıyla tekrar tanışacağız. Bedenin yalnızca sanatın nesnesi olmayıp; sanatçı özneyle aracı ve sahnesi olarak bedenin bütünleşmesi; sanat yapma eyleminin kendisinin ve sürecin, ürün olarak eserinin önüne geçmesini keşfedeceğiz ve bitmiş eser, ürün yerine beden, eylem, süreç, oluş, yaşantı, deneyim kavramlarını tartışacağız.

Performans sanatları alanında bedenin nasıl ele alındığı ve zaman içinde bunun nasıl değiştiği, bu konuda farklı yaklaşımlar ve radikal sayılabilecek örneklerden bahsedeceğiz. Dans başta olmak üzere gösteri sanatlarının gündelik hareketin dahil etmesi, gündelik hayat estetiği ile sanat estetiğinin birlikte düşünülmesi ve bu kapsamda sporun ve sportif bedenin estetiğinin de dans ve performans alanına dahil edilmesini konuşacağız. Aynı zamanda, sanatın "güzel"i ortaya koymak zorunluluğunu ve güzellik anlayışını sorgulayacağız.

1 Temmuz Pazartesi 19:30’da BoMoVu mekanına bekleriz!

bedenle yeniden tanışma - çağdaş performans sanatları

dans ve dansın da dahil olduğu performans sanatları alanında bedenin nasıl ele alındığı/zaman içinde bunun nasıl değiştiği, bu konuda farklı yaklaşımlar ve radikal sayılabilecek örnekler olabilir

bedenin yalnızca sanatın nesnesi olmayıp; sanatçı özneyle sanatın aracı ve sahnesi olarak bedenin bütünleşmesi

sanat yapma eyleminin kendisinin ve sanatsal sürecin, ürün olarak sanat eserinin önüne geçmesi
bitmiş eser / ürün yerine beden / eylem / süreç / oluş / yaşantı / deneyim 'in önem kazanması

sanatın "güzel"i ortaya koymak zorunda olmadığı fikri ve güzellik anlayışının sorgulanması

bedenin her türlü deneyiminin ve her duygunun sanatsal süreç içerisinde deneyimlenmesi ve seyircinin de - rahatsız edici deneyimler dahil - deneyime davet edilmesi performans sanatında sanatçının kendi bedeninin fiziksel ve psikolojik sınırlarını aşma deneyimleri

gösteri sanatları - özellikle de dans alanına gündelik hareketin dahil edilmesi ve gündelik hayat estetiği ile sanat estetiğinin birlikte düşünülmesi
-- bu kapsamda - sporun ve sportif bedenin estetiğinin dans / performans alanına dahil edilmesi seyirciye bakışın dönüşümü; seyircinin eylem gücünün teslim edilmesi ve seyircinin performansın asli bir parçası haline gelmesi

bu, tabii özellikle 1960-1970'lerden itibaren çağdaş sanatın doğuşu, dansın çağdaş dansa doğru dönüşümü ve performans sanatının ortaya çıkışı bağlamında

İlgili Linkler

image