Sen Neredeysen Hareket Orada

'Sen Neredeysen Hareket Orada' projesi ile BoMoVu, Covid-19 boyunca uygulanan ve hala kısmen devam eden eve kapanma sürecinde başta yerinden edilmiş çocuklar, yaşlılar ve kırılgan gruplar olmak üzere dezavantajlı herkesin evde spor ve fiziksel aktivitelere erişimini mümkün kılmak üzere, kapsayıcılığı temel alan dijital ve basılı materyaller üreterek söz konusu insanların erişimine sunacaktır. Bu proje, Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocuk ve gençlerin, 65 yaş üstü yetişkinlerin zorunlu olarak eve kapatıldığı süreçte hareket etme ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirildi. Evdeki hayatın içine hareketin entegre edilmesi, yalnızca bedensel sağlığı ve güçlenmeyi desteklemekle kalmaz; biraz yaratıcılıkla harmanlanan fiziksel aktivitenin, aynı zamanda umudu ve mutluluğu da besleme gücü vardır. Bu projeyle, evlerde her bedenin kendi yapabilirlikleri ve yaratıcılığıyla uyguladığı fiziksel aktiviteler ile bu ihtimali de mümkün kılmak istiyoruz. Proje kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmiş ve kırılgan gruplarla çalışan toplum merkezleri, dernek, vakıf vb. kurumların görüşlerinden, onların belirlediği ihtiyaçlardan yola çıkılarak hedef kitlenin yaşı, dili, ilgi alanı, varsa engel durumu vb. kriterler gözetilerek, mümkün olduğunca kapsayıcı bir formatta üretilecek video içerikleri ve basılı malzeme, söz konusu kişilere ulaştırılacak ve bu sayede kendi kendine pratik etme imkanı sağlanacaktır. Dijital ekipmana ve internete erişimi olmayanlara ise gerekli materyaller, usb stick’ler ya da basılı kılavuzlar ile ulaştırılacaktır. Yanı sıra, tüm video ve basılı materyaller Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde üretilecektir.

Mart 2021'e dek sürecek 'Sen Neredeysen Hareket Orada' projesi King Baudouin Vakfı'nın yönettiği Nike Covid-19 Gençlik Spor Toplumsal Fonu'nun desteğiyle gerçekleştiriliyor.

***

BoMoVu is stepping forward to address the effects of the Covid-19 home isolation process. With the Movement is Where You Are project, BoMoVu will develop inclusive digital and printed materials that will support all disadvantaged and especially displaced children, elders and vulnerable groups to practice sports and physical activities at home.

This project was designed to target the physical movement needs of children under 20 and elderly above 65 years old who are mandatorily staying at home in order to counter the Covid-19 impacts. The integration of movement into the life inside the home is not only supporting physical health and gaining strength; physical movement incorporated with a spot of creativity has the power to feed hope and happiness. We want to cultivate this potential through triggering the agency and the creativity of each person's body. As part of the project, we collect the precious testimonies and observations of community centers, associations, foundations, etc that work with displaced and vulnerable groups. Those observations help us shape the video and printed materials we will develop according to age, language, field of interest, special needs communicated to us by the organizations in order to produce the most inclusive format. Those organizations will then help us reach out to their target groups to make practice of the contents. We will also reach out to the ones who do not have the digital equipment and internet connection with usb sticks or printed materials. Also, all the videos and printed materials will be available in Turkish, Kurdish and Arabic.

The Movement is Where You Are project was awarded support from the Nike Covid-19 Community Youth Sport Fund, managed by the King Baudouin Foundation.

Türkçe Videolar Kürtçe Videolar Arapça Videolar

image