Sporda Çocuk İstismarı ve Koruma Hakları - Erdal Çetin

Spor çocuklar için yeterince güvenli bir alan mı? Değilse, bunu nasıl sağlayabiliriz?

Spor, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kurumsal, sosyolojik ve kültürel faktörlerin etkisi altında olması nedeniyle risk taşımakta; beden ilişkilerinin ön plana çıkması ve başarı, rekabet ve performans odaklı olması nedeniyle çocukları istismara açık bir hale getirebilmektedir.

BoMoVu Beden Spor Tahakküm söyleşimizin sekizincisinde; spor ortamında yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal eylemlerinin nasıl geliştiğini; bunları besleyen faktörlerin neler olduğunu ve son olarak da sporda çocuk hakları ve korumayı konuşacağız. İsteğimiz; spor pratiklerinin çocuklar için riskli bir ortam olmaktan kendilerini ifade edebilecekleri, gelişimlerine katkı sağlayacağı, özgür ve güvenilir bir alan haline dönüştürmek.

Erdal Çetin
Batman Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapıyor. Çocuk hakları ve koruma, spor sosyolojisi ve çocukluk sosyolojisi dersleri vermekte. Sporda çocuk istismarı konusunda yazdığı tez çalışması yerleşik spor kültürünün spordaki istismar pratiklerinin etkili olup olmadığı üzerindedir.

İlgili Linkler

image