Sporda Heteroseksizm ve LGBTİ+ FOBİ - Özen Sarıoğlan

Futbol, erkeklik değerlerinin en iyi temsil edildiği bir alandır ve hegemonik erkekliğin farklı formlarını üreten, ataerkil ve cinsiyetçi normlarla iç içedir. Nitekim Türkiye'de kadın futbolu üzerine yapılan araştırmalar trans erkeklerin, ya da LGBTİ+ kimlikten olduğu düşünülen futbolcuların hakemler tarafından dahi ayrımcılığa uğradığını gösteriyor. Dolayısıyla kurumsal futbolda trans erkeklerin uğradığı ayrımcılık pratiklerini görünür kılmak önemlidir. Egemen söylemin çeperine itilen LGBTİ+ kimliklerin özgürlük, eşitlik ve insan hakları mücadelesine katkı sağlamak adına bu söyleşide buluşalım.

Özen Sarıoğlan
Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim hayatını tamamladı. 14 yıl Profesyonel liglerde Hentbol ve Futbol oynadı. 5 yıl bölgesel ve uluslararası Hentbol hakemliği yaptı.
Muamma Futbol takımında alternatif futbol oynamaya başladı. Aynı zamanda Muamma Koro da korist ve Pembe Hayat Trans derneği ekibinden.

İlgili Linkler

image