Sporun Kuir Hali - Nihan Deniz Aktan

Söyleşiden önce, saat 18:00'da düzenleyeceğimiz; sosyal cinsiyet, tahakküm ve eyleyebilirlik kavramlarını deneyimlemek üzere; Brezilyalı teorisyen Augusto Boal tarafından geliştirilen Ezilenlerin Tiyatrosu atölyemize tüm katılımcılarımız davetlidir:

Mekân iktidardan bağımsız bir alan değildir. Sınıf, toplumsal cinsiyet gibi birçok tahakküm ilişkisinin kurulduğu ideolojik bir alandır. Mekân ve iktidar birbirlerini kurarken; ayrımlarını, işlevlerini, söylemlerini vb. iktidar ilişkileri üzerinden şekillendirir. Beden de bu iktidar ilişkileriyle kurulurken, sporun yapıldığı yapılar bu ilişkilerden bağımsız değildir. Ezilme bütün tahakküm biçimlerinin bir bileşkesidir ve çok katmanlıdır; bu bağlamda kimlik de çok katmanlıdır. Ezilen olmak konumsal ve tavırsal bir durum olduğundan, ezilenin mücadele alanı da bu konuma ve tavra göre şekillenir. Bu bağlamda Ezilenlerin tiyatrosu içerisinde geliştirilen imge/forum tiyatrosu yöntemi-çalışmaları, ötekileştirici, ayrımcı ve cinsiyetçi iktidar ilişkilerinin bileşkelerini çözümleme-tartışma anlamında bir yöntem olarak değerlendirilebileceğini tartışmaktadır.

Kolaylaştırıcı: Savaş Ararat Kalkan
Lisans eğitimini mersin üniversitesi ziraat muhendisligi bolumunde tamamladi. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Sinema bölümünde devam ediyor; ayrımcılık, nefret söylemi ve toplumsal cinsiyet konulari uzerine çalışıyorum. 8 yıldır farklı tiyatro topluluklarında oyunculuk, dramaturji, feminist tiyatro ve Ezilenlerin Tiyatrosu üzerine eğitimler verdi. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve üniversite topluluklarına ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, nefret söylemi, ırkçılık gibi konular üzerinden imge/forum tiyatrosu atölyeleri yürüttü

----

Sporun Kuir Hali
Futbol bunca zaman LGBTİ+'ların ve kadınların dışlandığı ve/veya uzak durduğu bir alanken son yıllarda Türkiye'de ve dünyada feminist ve kuir hareket için nasıl hem amaç hem araç haline geldi? Kuir sporcuların oyun hakkı mücadelesi futbolun erkek egemen ve ikili cinsiyet temelli yapısını nasıl dönüştürebilir? Kuir, bir yöntem olarak, spor alanındaki tüm mücadelelere ne önerebilir, nasıl ittifaklar yaratabilir? Türkiye'nin ilk kuir olimpiyatları Queer Olympix biter bitmez, üçüncüsü düzenlenecek bu etkinlikten de taşıdığımız deneyimlerle, sporun kuir hâlini hep birlikte tartışmak için buluşuyoruz.

Konuşmacı: Deniz Nihan Aktan
Spor Aktivisti - Queer Olympix

LGBTİ+ futbol takımı Atletik Dildoa'nın ilk gününden beri içinde yer alan Deniz, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kuir olimpiyatları olan Queer Olympix'in düzenleyicileri arasında. Şu an Bolonya'da antropoloji-tarih eğitimine devam ediyor. Vaktinin büyük kısmı spor ve transfeminizmin iç içe geçtiği alanlarda okuyarak, yazarak, tartışarak ve eyleyerek geçiyor.

İlgili Linkler

image