Türkiye Futbolunda Kadın Mücadelesi - Yağmur Nuhrat

Türkiye futbolunda kadın mücadelesini tanıma ve tartışma adımlarını konuşacağız. Türkiye futbolundaki (amatör ve profesyonel) kadın aktörlerin bu alanda verdikleri mücadeleyi tanıma ve sorunsallaştırma yolunda adım atmaktır. Çeşitli forumlarda dile gelen kadın ve futbol ilişkisini daha sistematik olarak ele almak, öne çıkan kavramları masaya yatırmak ve tartışmaya açarak birer toplumsal sorunsal olarak teşhis etmek hedeflenmiştir. Öngörülen konular arasında mücadele, eşitlik ve direniş ilişkisi, bu bağlamda kullanılan dil ve kesişimsellik; normatif ya da norm-karşıtı bilgi üretme ve yeniden üretme alanları ve mekansallık vardır. Bu şekilde, Türkiye futbolundaki kadın mücadelesini kapsamlı bir biçimde haritalama sonraki düşünsel ve pratik çabalara rehberlik edecektir.

Yağmur Nuhrat
Istanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan kültürel antropolog Yağmur Nuhrat 2013 yılında Brown Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde doktora derecesini tamamladı. Öncesinde aynı bölümde yüksek lisansını ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisansını bitirdi. Doktora sonrası çalışmalarını bir yıl boyunca Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde sürdürdü. Etik ve ahlak antropolojisi; spor ve futbol antropolojisi, cinsiyet, dil ve kadın futbolu, kent antropolojisi ve trafik üzerine araştırma ve yayınları var. Makaleleri çeşitli derleme kitaplarda ve American Ethnologist (Ağustos 2018), Fashion Theory (Ocak 2019) ve Journal of Middle East Women's Studies gibi dergilerde yayımlanmıştır. Haziran 2019 itibarıyla yüksek eğitimde etik müzakerelerine ve intihal konusuna odaklanan bir çalışma yürütmektedir.

İlgili Linkler

image