Türkiye Sinemasında Spor - Sait Tarakçıoğlu

Türkiye'de çekilmiş 41 spor temalı filmin çoğunluğunu futbol ve mücadele sporları oluşturmaktadır. Filmlerde en çok dikkat çeken unsur ise, birçok yabancı, özellikle Hollywood spor filminin aksine, propaganda amacı taşımamaları ve ülke sporundaki başarıları konu edinmemeleridir. Filmlerin sayısına bakıldığında, sporun, Türkiye sinemasında önemli bir yer tutmadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, bu filmlere dair akademik incelemelerin sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu da, ülkedeki akademik çevrelerin spor filmlerine mesafeli durduğunun göstergesidir. Bu söyleşide, gelecekteki araştırma ve faaliyetlerde, spor temalı filmlere daha fazla yer verilmesinin ihtimalini ve buna hizmet eden faktörleri ele alacağız. Söyleşimizin, başta sporda sosyal alanlar olmak üzere, Türkiye'deki diğer disiplinlere de katkı sağlayacağı ve zengin tartışmalara zemin hazırlayacağını umuyoruz.

Sait Tarakçıoğlu
2005 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında aynı üniversitede, doktora tezimi sundu. 2008-2009 yıllarında 10 aylığına Göttingen Üniversitesi'nde spor etiği üzerine çalıştı. 2010-2011 yıllarında Hollywood'da The Renegade Theatre And Film Group'ta sinema oyunculuğu üzerine eğitim aldı. 2015-2017 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA-extension) sinema yönetmenliği okudu. Bugün, Ege Üniversitesi'nde hem spor hem de sinema üzerine dersler vermekte.

İlgili Linkler

image